Waldorf
Úvod Waldorf Škola Waldorf Kroužky Waldorf Dramatický kroužek

Dramatický kroužek

Lektor kroužku:  Bc. Nina Červinková
Cena:  1000,-kč/pololetí
Termín: úterý 15:45 - 16:45        
      Kroužek dramatické výchovy je zaměřen na rozvoj velké šíře žákových dovedností. Velký důraz bude kladen na rozvoj kreativity a fantazie dětí. Prostřednictvím jednoduchých pohybových cvičení budou rozvíjeny dovednosti dětí v oblasti jejich orientace v prostoru, resp. pohybu v něm či vnímání sebe sama a svého okolí. Dalším cílem kroužku je rozvoj mluveného projevu dětí a jejich komunikačních dovedností. Tyto cíle budou naplňovány prostřednictvím jednoduchých cvičení a her jak v prostoru školy, tak venku.

 

Základní škola kontakty Základní škola
kontakty
Mateřská škola kontakty Mateřská škola
kontakty
Mateřské centrum kontakty Mateřské centrum
kontakty
Waldorfská iniciativa kontakty Waldorfská iniciativa
kontakty