Waldorf
Newsletter
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva ze školy. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.
Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.
Úvod Waldorf Škola Waldorf Družina

Družina

Družina

Milí rodiče,
ráda bych Vám podala základní informace o chodu školní družiny v roce 2020/2021. Celý Vnitřní řád ŠD družiny najdete zde nebo je k nahlédnutí kanceláři školy. I v letošním roce bude družina fungovat v ranních hodinách a to
od 6:40 – do 7:40.

Zahájení odpolední činnosti plynule navazuje na ukončení výuky a
s dětmi se loučíme nejpozději v 17:00 hod.

Družina má v letošním školním roce čtyři oddělení!

 

Družina má v letošním školním roce čtyři oddělení.Vzdělávací program školní družiny vychází z metodiky waldorfské pedagogiky a ŠVP školní družiny. Jedním z hlavních motivů naší činnosti je zprostředkovat dětem možnost relaxace a kompenzace jednostranné školní zátěže. Z tohoto důvodu pokládáme za důležitý každodenní pobyt venku, téměř za každého počasí a pozorování přírody. Děti se tak na vycházkách mohou umazat. Je vhodné připravit jim na pobyt venku starší oblečení. Činnosti, které jsou situovány do vnitřních prostor, jsou odvozeny od rytmu kalendářního roku, spolupodílíme se na přípravě některých školních slavností. Ve skupinové práci a hrách se snažíme, aby se děti přes osobní prožitek poznávaly, dokázaly spolupracovat a respektovat individualitu každého jedince. Dětem je poskytován prostor pro spontánní činnosti, mají možnost vyjadřovat svá přání a podílet se na spoluplánování činností školní družiny. Samostatnou přípravu na vyučování mohou ve školní družině realizovat žáci od čtvrtého ročníku a to vždy po 15. hodině.
 
Přihlašování dětí:
Dítě do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce, který se před vyplněním přihlášky seznámí s Vnitřním řádem ŠD , a zváží, zda je dítě zdravotně způsobilé se činnosti školní družiny účastnit. Na základě informací ze zápisového lístku - Přihláška do ŠD, bude dítě zařazeno do oddělení školní družiny. Informace uvedené zákonným zástupcem, jsou pro pracovníky školní družiny závazné.
 
Odchody dětí:
Pokud dítě odchází z družiny samo v jiný čas než je na přihlášce nebo jej vyzvedává jiná osoba než ta, která je uvedena na zadní straně zápisového lístku - Přihlášky, je potřeba tuto změnu oznámit vychovatelům vždy písemnou formou. Omluvenku je nutné napsat na samostatný lístek, který musí obsahovat následující údaje: jméno dítěte, datum, čas odchodu a Váš podpis. Nebo k tomu určený formulář ke stažení zde:  Změna odchodu žáka ze školní družiny  Děkujeme, za jeho používání.
 
Telefonování:
Školní družina má od vedení školy přidělený mobilní telefon č. 775755013. Tento telefon je v průběhu všech činností vychovatelkám stále k dispozici a slouží zejména k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku, popř. k  dořešení nejasností při odchodech dětí ze školní družiny. Prosíme, rodiče aby telefon používali jen ve výjimečných případech. Pro užívání mobilních telefonů žáky platí stejné org. nařízení jako po dobu výuky. Tzn., že žáci po dobu činnosti nesmí používat mobilní telefony, mají je schované ve svých aktovkách. Ve výjimečných případech jej mohou použít po dohodě s vychovateli.

Další Vaše dotazy ohledně chodu školní družiny Vám ráda zodpovím osobně nebo e-mailem: a.smykalova(at)waldorf-olomouc

 

Těším se na osobní setkávání v průběhu školního roku s Vámi i Vašimi dětmi, za kolektiv vychovatelů, Andrea Smýkalová

Základní škola kontakty Základní škola
kontakty
Mateřská škola kontakty Mateřská škola
kontakty
Mateřské centrum kontakty Mateřské centrum
kontakty
Waldorfská iniciativa kontakty Waldorfská iniciativa
kontakty