Waldorf
Newsletter
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva ze školy. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.
Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.
Úvod Waldorf Škola Waldorf Granty/Projekty

Naše škola se účastní a účastnila těchto grantů nebo projektů:

investice-do-rozvoje-o-vzdelavani1

V SOUČASNÉ DOBĚ REALIZUJEME:

Projekt "OVOCE DO ŠKOL"  

Projekt se vztahuje na žáky 1. – 5. ročníků základních škol a má za cíl podpořit správné stravovací návyky dětí.

Více zde: "Ovoce do škol"

ovoce-do-škol

 

Projekt "KLIKO"

 
 logo

S počátkem listopadu se rozeběhla realizace tříletého projektu ve spolupráci s FTK UPOL: Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy. 

 

Projekt "PŘÍRODA"

priroda-RGVB

Jedná se o didakticky zaměřený projekt v rámci OP VVV, jehož hlavním řešitelem je Ostravská univerzita a partnerem Přírodovědecká fakulta UP. Z našich učitelů jsou do projektu zapojeni Jan Hercik a Lubica Havelková. Projekt by měl přispět ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů s důrazem na práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. U nás se bude jednat především o předměty zeměpis, matematika a fyzika.

 

Projekt "Rozvoj waldorfské školy v Olomouci"

Cílem tohoto projektu je podpora vzdělávání na Waldorfské škole.
Díky tomuto projektu budou v naší škole podpořeny tyto aktivity:
- spolupráce s rodiči MŠ
- čtenářský klub ZŠ
- hodiny doučování
- školka bude posílena personálně o chůvu a v naší škole může působit školní psycholog.
 
Více ke stažení v pdf zde: "Rozvoj waldorfské školy v Olomouci"    

 

Projekt "Walinka"

Tento projekt realizujeme nově od 1.4.2017.

 Více v pdf zde: "Walinka"

 

Bezpečné klima ZŠ Waldorfská Olomouc 2017

Cílem projektu je podpora odborných znalostí a praktických dovedností pedagogů při práci na téma „Bezpečné klima" podpora odborných znalostí a praktických dovedností pedagogů při práci na téma „Bezpečná škola" vzdělávání a metodická podpora pedagogů pro práci s třídnickými hodinami realizace projektu
 
- probíhá od 06 do 12/2017

KLIKO

Projekt KLIKO, neboli Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy se zaměřuje na rozvoj personálních, sociálních a občanských kompetencí žáků základních a středních škol prostřednictvím pohybových aktivit, přičemž vychází z faktu, že zmíněné kompetence se nejlépe rozvíjejí s využitím herních a interaktivních aktivit, kde přirozeně dochází ke kontinuálnímu rozhodování a řešení problémových situací. V rámci projektu mimo jiné vznikne vzdělávací portál, na němž budou pro členy Společenstva praxe sdíleny vytvořené metodické materiály, k dispozici bude též elektronická knihovna a odborná poradna.
 
Probíhá od listopadu 2016
 

REALIZOVALI JSME :

 

Výzva 56 OPVK

V období 1. 7. – 31. 12. 2015 realizovala naše škola projekt Moderní škola, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.1988.

Výzva č. 56 byla vyhlášena v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Mezi cíle oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyk. Výzva č. 56 je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

V rámci této výzvy byly na naší škole realizovány

- Čtenářské dílny v šesti našich třídách, jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
- Intenzivní jazykový kurz pro 3 naše učitele cizích jazyků
- Stínování (stáž) pro 4 naše učitele cizích jazyků, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí
- Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky naší 8. a 9. třídy

Výzva 57 OPVK 

 Naše škola realizovala v období 1. 9. -31. 12. 2015 projekt "Rádi tvoříme", registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0096, zaměřený na rozvoj technických dovedností.V rámci této výzvy bude na naší škole vybavena školní dílna  pro rozvoj technických dovedností našich žáků
Tyto projekty byly podpořeny z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 
 
V roce 2014 se naše škola zapojila do programu Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců ze třetích zemí.  
 

Granty:  statutární město Olomouc - rok 2015, 2016

"Naše škola roste II" - v rámci tohoto grantu bude škola vybavna novou knihovnou
"Naše škola roste" - v rámci tohoto grantu jsme vybavily třídy novými školními lavicemi a židlemi 
"Hravá školka" - v rámci tohoto grantu byly pořízeny nové postýlky do školky, herní prvky na zahradu (skluzavka...), nové hračky pro děti, knihovna...
 
"PODNIKATEL" - rozvoj podnikatelských dovedností u žáků základních škol  
"Správná volba" – kariérové poradenství na ZŠ  
 
 
 
 
Základní škola kontakty Základní škola
kontakty
Mateřská škola kontakty Mateřská škola
kontakty
Mateřské centrum kontakty Mateřské centrum
kontakty
Waldorfská iniciativa kontakty Waldorfská iniciativa
kontakty