Waldorf

kariérní poradce

Mgr. ONDŘEJ VRAJ

 E-mail: o.vraj@waldorf-olomouc.cz

Konzultační hodiny:  Čtvrtek 14:00 - 15:00

 

Kariérní poradce ve škole zajišťuje zejména tyto aktivity:

  • Spolupráce s pedagogickými pracovníky školy v oblasti směřování žáků na přípravu povolání
  • Informování rodičů o aktuálním průběhu přijímacích zkoušek, včetně rodičů žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
  • Poskytovat kariérní poradenství žákům i jejich zákonným zástupcům
  • Spolupracovat s úřadem práce
  • Organizovat besedy a aktivity spojené s kariérním poradenstvím
  • Dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

 

Základní škola kontakty Základní škola
kontakty
Mateřská škola kontakty Mateřská škola
kontakty
Mateřské centrum kontakty Mateřské centrum
kontakty
Waldorfská iniciativa kontakty Waldorfská iniciativa
kontakty