Waldorf
Úvod Waldorf Škola Waldorf Kroužky Waldorf Klavír/výuka zpěvu

Klavír

Lektor kroužku: Bc. Jakub Štrunc
Délka lekce: 40 minut
Cena:  3500,-kč/pololetí
Termín: čtvrtek 13:00 - 17:00
    Žáci si osvojí základy techniky hry na klavír nebo zpěvu. Výuka probíhá formou individuálních lekcí v délce 40 minut. V jejím průběhu se střídají činnosti výuky dovedností hry na klavír/zpěvu s výukou hudební nauky, která přirozeně navazuje na procvičované učivo. Při práci jsou zohledňovány individuální možnosti dítěte. Kroužek je otevřený všem zájemců, kteří chtějí rozvíjet své hudební dovednosti.
Základní škola kontakty Základní škola
kontakty
Mateřská škola kontakty Mateřská škola
kontakty
Mateřské centrum kontakty Mateřské centrum
kontakty
Waldorfská iniciativa kontakty Waldorfská iniciativa
kontakty