Waldorf
Newsletter
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva ze školy. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.
Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.
Úvod Waldorf Škola Waldorf O nás / Kontakty Waldorf Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Novinkou od letošního školního roku je ŠPP vybudované v prostorách školy.

 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Účelem jeho vytvoření je:

 • Zefektivnění spolupráce konzultačního týmu pedagogických pracovníků

a specialistů při poskytování poradenských služeb ve škole

 • Zavedení nové koncepce kariérového poradenství
 • Předcházení všem formám rizikového chování
 • Sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou

a vytvoření metodického zázemí k jejich vytváření a realizaci

 • Posílení průběžné a dlouhodobé péče o žáky s obtížemi v učení nebo chování
 • Rozšíření možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Zajištění včasné intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • Prohloubení a zlepšení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči
 • Poskytnutí metodické podpory učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do ŠVP

Pracovníci ŠPP Vlastivědné terénní cvičení

 • Výchovný-kariérní poradce
 • Školní metodik prevence
 • Psycholog
 • Logoped
 • Třídní učitel
 • Učitel-metodik pro přípravu ŠVP (úprava učiva pro nadané žáky)
 • Učitelé vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání
 • Další pedagogové

Rozpis ŠPP:

Člen   týmu

Pozice

Konzultační   hodiny

Kontakt

Ondřej   Vraj

výchovný poradce

po  14.00 -15.00

čt   14.00 -15.00

777 850 388

Ĺubica   Havelková

školní metodik prevence

pá  13.00   -14.00

602 492 804

Milada   Herodková

psycholog

čt     8.00 -14.30

775 756 650

Marcela   Roskolová

logoped

st     dle dohody

v   liché týdny

725 986 269

        Setkání mimo uvedené konzultační časy lze domluvit individuálně

Základní škola kontakty Základní škola
kontakty
Mateřská škola kontakty Mateřská škola
kontakty
Mateřské centrum kontakty Mateřské centrum
kontakty
Waldorfská iniciativa kontakty Waldorfská iniciativa
kontakty