Waldorf

Školní psycholog

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG – externí spolupráce

 PhDr. ANEŽKA JANÁTOVÁ

 E-mail: a.janatova@waldorf-olomouc.cz

Konzultační hodiny: na základě elektronické korespondence

 

Zkušená psycholožka paní Anežka Janátová navštěvuje školu pouze externě, svůj pobyt zde ale maximálně využívá k plnění zejména k těmto aktivitám:

  • Vede individuální případovou práci se žáky v osobních problémech
  • Vede skupinovou a komunitní práci s dětmi
  • Koordinuje preventivní práci ve třídě
  • Podporuje spolupráci pedagogů a žáků
  • Zajišťuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
  • Konzultuje se zákonnými zástupci výukové a výchovné problémy žáků
  • Poskytuje metodickou pomoc třídním učitelům, pedagogickým pracovníkům při přípravě vyrovnávacích opatření žáků se sociálním znevýhodněním a žáků se zdravotním znevýhodněním
  • Pořádá přednášky a besedy pro rodiče i širší veřejnost
  • Dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

 

Základní škola kontakty Základní škola
kontakty
Mateřská škola kontakty Mateřská škola
kontakty
Mateřské centrum kontakty Mateřské centrum
kontakty
Waldorfská iniciativa kontakty Waldorfská iniciativa
kontakty