Waldorf
Newsletter
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva ze školy. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.
Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.
Úvod Waldorf Střední škola

Waldorfská SŠ

Co přináší studium s waldorfskou pedagogikou?

Žijeme v převratné době, plné dramatických a náhlých změn, které se projevují ve všech oblastech života. A tyto tendence budou pokračovat, změny přicházejí stále rychleji. Lidé budou muset být schopni se svou tvořivostí a zodpovědností přizpůsobit situacím, které si zatím nedokážeme ani představit. 20.století nám ukázalo, že jsme schopni zničit mnohé z naší lidskosti, ze svého prostředí. Řada technologických změn se všemi svými zázraky, dary a výhodami se může nakonec projevit jako nevýhody. Ukazuje se důležitost celostního vědomí.

Tradiční stabilní hierarchické pracovní struktury s vymezenými úkoly a rolemi mizí, stejně jako představa stabilního zaměstnání na celý život. Strategie Evropa 2020 uvádí, že během následujících 5 let vznikne 40% zcela nových typů zaměstnání. Hlavními požadavky na pracovní sílu se stává flexibilita, schopnost týmové spolupráce a schopnost aktivně řešit problémy. Nejde už o sumu poznatků (ty jsou lehce dohledatelné na internetu), ale o vlastnosti a schopnosti.

Přizpůsobit se musí jak zaměření školního vzdělávání (dát nástroje a odpovídající motivaci k celoživotnímu učení, zejména vyvolat vlastní zájem), tak role školy, která by se měla stát především prostředím podporujícím tvořivost, iniciativu a aktivitu, vytvářet schopnosti pro práci v týmu a rozvíjení sociálních vztahů.

V globalizující se ekonomice je nezbytné využít potenciálu každého člena společnosti, umožnit mu co největší rozvoj a dovést jej k plné účasti na životě společnosti. Větší části populace by se mělo dostat co možná nejdelšího dostatečně širokého vzdělanostního základu. Úzce specializovaná pracovní síla nemá v budoucnosti mnoho šancí.

V době informační exploze není možné zahltit studenta informacemi. Musíme vybrat fenomény (které mu dají možnost pochopit podstatu dané věci) a ty pak zařadit do systémových souvislostí. Tak je možno dostat se i k jádru komplexních problémů a pochopit základní procesy, aniž bychom se ztratili a zabředli do vysoce technické řeči a detailů.

Je potřeba podporovat celostní myšlení. Ve většině škol dosud převažuje myšlení verbální, vycházející z řeči, jehož doménou je levá mozková hemisféra. Ve waldorfských školách uplatňované umělecké vyučování a metodický postup vždy od celku k jednotlivostem podporují pravou hemisféru. Ta dokáže daleko rychleji pochopit pojmy a jejich souvislosti, vidět pojmový systém jako celek.

Základní škola kontakty Základní škola
kontakty
Mateřská škola kontakty Mateřská škola
kontakty
Mateřské centrum kontakty Mateřské centrum
kontakty
Waldorfská iniciativa kontakty Waldorfská iniciativa
kontakty